Home DuyurularOdamızdan Duyurular YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU

YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU

by yonetici
YENİDEN YAPILANDIRMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE:
2020-Ağustos ayı ve öncesi aylara ait Sosyal Güvenlik Borçlarını 31/12/2020 tarihine kadar başvurmak şartı ile peşin ve taksitle ödeme imkânı getirilmiştir.
Peşin Ödeme:
Peşin ve 18 aya kadar taksit ile ödeme imkânı getirilmektedir.
Peşin ödeme seçilmesi halinde silinen gecikme zammı ve cezası yeniden Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanarak borcun ödemesi yapılacaktır…
Peşin ödeme yapılması halinde gecikme zammı ve cezasının %90‘nı silineceği için avantajlı bir ödeme hakkı elde edilecektir.
Taksitle Ödeme:
Taksitli ödeme imkânı da verilmiş olup 2 ayda bir ödeme olmak üzere maksimum 18 aya kadar taksit imkânı tanınmıştır…
Taksitli ödemek isteyenler için 6-9-12 ve 18 aylık seçenekler sunulmaktadır.
Taksitli ödeme seçilmesi halinde ilk iki taksitin zamanında ödenmesi şartı bulunmaktadır.
Bu kapsamda taksitli ödeme yapılması halinde gecikme zammı ve cezasının %50‘si silineceği için peşin ödemeye göre daha az avantajlı bir ödeme hakkı elde edilecektir.
İdari Para Cezası:
2020-Ağustos ayı ve öncesine ait idari para cezalarının ve 31/12/2020 tarihine kadar kesinleşmesi halinde mevcut İPC nin %50’si silinerek ödeme imkânı tanınmıştır.
Asgari İşçilik Fark Prim Borçları:
31/08/2020 tarihine kadar bitirilen özel inşaat ve ihale konusu işten dolayı oluşan fark prim borçlarına da peşin ve taksitli ödeme imkânı tanınmıştır.
Genel Sağlık Sigortası Borçları (GSS):
Genel sağlık sigortası borcu olan vatandaşlar 31/03/2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları halinde gelir testinden çıkan sonuca göre GSS başlangıcından itibaren çıkan borç silinebilecektir.
GSS borcu olan vatandaşlar gelir testi sonucuna göre borcu silinmedi ise bu borcu 30/04/2021 tarihine kadar ödemesi halinde sadece ana parasını ödeyip Gecikme cezası ve zammından kurtulabilecektir.
Bağkur Prim Borçları ve İhyası:
İhya kapsamında ki (silinmiş) Bağkur prim borcunu tekrar canlandırıp ödeme imkânı getirilmiştir. Bu kapsam da borcu olanlar Kanunun yayım tarihini takip eden ay başından itibaren iki ay içinde başvurup ilk taksit süresi içinde ödemesi halinde gecikme zammı ve cezası yerine daha düşük hesaplanan Yİ-ÜFE’ye göre ödeyip ihya kapsamında ki günleri alabileceklerdir.
31/10/2020 tarihine kadar Bağkur prim borcu olanlar bu borcu yapılandırma kapsamında yada defaten 31/01/2021 tarihine kadar ödemezler ise bu borçlar ihya (silme) kapsamına alıp borç
olmaktan çıkarılacak olup Bağkuru devam edenler için 01/11/2020 itibariyle sigortalılığı devam edecektir.
Silinen bu dönemleri Bağkur sigortalısı istediği zaman tekrar satın alabilecektir.
Rücu Alacakları ve Yersiz Ödemeler:
Rücu alacakları, yersiz alınan gelir ve aylıklara ilişkin borçlarda yapılandırma kapsamında ister peşin isterse taksitlendirilerek ödenebilecektir.
YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN KISA NOTLAR:
-Yapılandırmanın ilk iki taksiti süresinde ödenmesi gerekmektedir.
-1 takvim yılında ikiden fazla taksiti ödememe eksik ödeme ya da süresinde ödemeyerek ihlal yapılmaması gerekmektedir.
-Cumhurbaşkanına yapılandırmanın 1 aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.
– Cari ay borcu bu yapılandırmada bozma koşulu oluşturmamaktadır.
-7143 yapılandırması bozulmayan işverenler talep etmeleri halinde bu yapılandırmadan faydalanabileceklerdir.
-Erteleme kapsamında ki Mart, Nisan ve Mayıs dönemine ait prim borçları bu yapılandırma kapsamında değildir.
-Sosyal Güvenlik Kurumu için ilk taksit ve peşin ödeme son ödeme tarihi 28/02/2021 tarihi pazara denk geldiğinden son ödeme tarihi 01/03/2021 tarihidir.
– İlk taksitin son ödeme tarihi Cumhurbaşkanınca 1 aya kadar uzatma yetkisi vardır.
YENİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ:
1. Teşvik:
-01/01/2019-17/04/2020 tarihleri arasında en son işten ayrıldıkları işverenlerine başvurmaları ve işverenlerce:
– Fiilen çalıştırılmaları halinde SGK’ya ödenecek primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15
-Ücretsiz izne ayrılmaları halinde sigortalılara 39,24
-Başvurularının kabul edilmediği tespit edilenlere günlük 34,34 TL tutarında destek sağlanacaktır.
2. Teşvik:
-01/01/2019-17/04/2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların:
-Fiilen çalıştırılmaları halinde SGK’ya ödenecek primlerden mahsup edilmek suretiyle günlük 44,15
-Ücretsiz izne ayrılmaları halinde sigortalılara 39,24 TL tutarında destek sağlanacaktır.
3. Teşvik:
– İşsizlik ödeneğinden yararlan sigortalının işten ayrılmasını takip 90 gün içerisinde işe girmesi ve 12 ay süreyle kesintisiz çalışması halinde işsizlik ödeneğinden yararlanılan süre kadar uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı fondan karşılanacaktır.
Mevcut Teşviklerin Sürelerinin Uzatılması:
4447/10. Geçici Madde 6111 sayılı kanun teşvikinin faydalanma süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
4447/19. ve 21. Geçici Madde 7103 sayılı İlave İstihdam Teşvikinin faydalanma süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
4447/26 Geçici Madde 7252 sayılı Kanun teşvikinin faydalanma süresi 30.06.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DESTEĞİ:
4447/23 Geçici madde KÇÖ desteği (covid 19 kaynaklı) faydalanma süresi 30/06/2021 tarihine kadar uzatılacaktır.
KÇÖ DEN FAZLA ÖDEME YAPILAN İŞYERLERİ:
31.10.2020 tarihine kadar işverenlerin hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz ödemelerden bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş olan ödeneklerin tahsilinden vazgeçilmiş bulunmaktadır. Tahsili yapılanlar için geri iadesi söz konusu değildir.

Related Posts

Leave a Comment